Sunday, June 26, 2011

Isang Umaga


Di ako makatulog buong magdamag pagkatapos ng hagupit ni Falcon.  Kaya, nag-usap kami ng isang kapwa insomniac habang lumalim ang gabi, hanggang sa nagbukang-liwayway na nang tuluyan.

Bigla niya akong tinanong kung umuulan pa rin sa Makati.  Dumungaw ako sandali, at nakita ko na binabalot ng makapal na ulap ang mga matataas na gusali.  Natuwa ako sa aking nakita kaya kinuha ko ang aking camera at kinunan ito.

Kung naging maaga pa ako ng ilang sandali, baka mas makapal pa na ulap ang aking nakunan.  

No comments:

Post a Comment